Dalekovod 130 kV Anglarna–Hofors

  • Zemlja: Švedska
  • Lokacija: Švedska
  • Godina: 2012.
  • Investitor: Vattenfall, Švedska
  • Glavni ugovarač: Ratel Enterprenad, Švedska
  • Status: završeni radovi
  • Dužina: 33 km

Radovi Elnos Grupe

 Posao Elnos Grupe obuhvatao je instalaciju OPGW užeta 142 mm2 i instaliranje provodnika 910 mm2 na postojeće stubove. Ukupna dužina trase je 33 km, a poseban izazov predstavljao je prilično nepristupačan teren koji je uglavnom pod vodom, šumovit i jako kamenit.

Uporedo sa ovim poslom završili smo i radove na postrojenju u 400 kV TS Hallsberg, kojim je obuhvaćena demontaža pet zateznih polja i instalacija jednog novog zateznog polja.