Dalekovod 2×130 kV Barkeryd–Nässjö

  • Zemlja: Švedska
  • Lokacija: Švedska
  • Godina: 2012.
  • Investitor: Vattenfall i E.ON, Švedska
  • Glavni ugovarač: Ratel Enterprenad, Švedska
  • Dužina: 11 km

Značaj projekta

Ovo je jedan od naši prvih projekata na švedskom tlu i, kao takav, veoma je značajan i predstavlja važan korak Elnos Grupe ka nordijskom i EU tržištu.

 

Radovi Elnos Grupe

Elnos Grupa je na dalekovodu 2×130 kV Barkeryd – Nässjö obavila radove demontaže postojećih stubova, faznih provodnika i zaštitnih užadi, zatim: montažu i podizanje stubova, instalaciju dva sistema faznih provodnika i instaliranje OPGW užeta.

Tokom realizacije projekta pred nama su stajali brojni izazovi. Trasa dalekovoda je bila zahtjevna, sa

brojnim ukrštanja sa ostalim postojećim dalekovodima, lokalnim putevima i autoputom. Sam teren je bio izuzetno specifičan i za­htjevan, sa mnoštvom jezera i prirodnih bara i močvara. Tako­đe, trase prolaze kroz mnoga istorijska nalazišta kojima obiluju grad Nässjö i njegova okolina.