Fabrika „Fiat automobili“ u Kragujevcu

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Kragujevac
  • Godina: 2011.
  • Investitor: Fiat automobili Srbija

Značaj projekta

Na temeljima nekadašnje fabrike automobila „Zastava“ u Kragujevcu, FAS (Fiat automobili Srbija) je izgradio jednu od najsavremenijih Fiatovih fabrika, koja je među najsavremenijim fabrikama automobila u Evropi. Prilikom izgradnje novog proizvodnog centra, FAS je rekonstruisao fabričke pogone, izgradio nove objekte i instalirao najsavremeniju proizvodnu opremu. Jedna od najvažnijih karika za pouzdan rad novog proizvodnog centra je obezbjeđivanje pouzdanog i stabilnog napajanja kompleksa električnom energijom na svima naponskim nivoima.

Radovi Elnos Grupe

Elnos BL je učestvovao u izgradnji elektroenergetskog sistema snabdijevanja kompletnog kompleksa Fiat automobila Srbija, i to u dijelu vezanom za isporuku i izgradnju tri nova elektroenergetska postrojenja. Riječ je jednoj TS 20/6/0.4 kV 2X10000kVA+3X2500 kVA, koja služi za napajanje energetskog bloka i pogona za proizvodnju Demi vode i dvije nove trafostanice 20/0,4 kV 3x2000kVA+2×1250 kVA, koje napajaju direktno proces proizvodnje. Pored izgradnje tri trafostanice 20/6/0,4 kV, izvršili smo podešavanje, ispitivanje relejne zaštite i puštanje u pogon trinaest 20 kV trafostanica.