Hidroelektrana Bočac

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: HE Bočac, Mrkonjić Grad
  • Godina: 2009.
  • Investitor: Elektroprivreda Republike Srpske
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

U okviru ovog projekta izvršena je zamjena najvitalnijih sistema, pored sistema upravljanja, koji omogućavaju siguran i stabilan rad hidroelektrane. Zamjenom postojećih sistema, koji se eksploatišu od puštanja hidroelektrane u rad 1981 godine, omogućen je njen stabilniji i efikasniji rad.

Realizacijom ovog projekta omogućen je rad elektrane u sekundarnoj regulaciji iz udaljenog dispečerskog centra u Trebinju.

Radovi Elnos Grupe

Projektom rekonstrukcije UPS sistema, pobude i turbinske regulacije obuhvaćeni su poslovi: projektovanja, isporuke, ugradnje i puštanja u rad sistema neprekidnog napajanja, koji obuhvata dva ispravljača 400/230 AC /24 VDC, 65 A, dva ispravljača 400/230 AC /220 VDC, 65 A i jedan invertor, zatim dva sistema pobude i dva sistema turbinske regulacije.

Sistemi pobude i turbinske regulacije realizovani su sa 100 odstotnom rezervom u napajanjima, procesnim, komunikacionim i ulazno-izlaznim modulima. Svi moduli se mogu mijenjati u radu, ne ometajući ili prekidajući rad agregata.