HVDC MONITA – radovi na konvertorskoj stanici za VN prenos energije

  • Zemlja: Crna Gora
  • Lokacija: Lastva Grbaljska, Crna Gora
  • Godina: 2018.
  • Investitor: "Terna", Italija
  • Glavni ugovarač: “Toshiba”, Japan
  • Status: Završeni radovi

Značaj projekta:
Projekat izgradnje HVDC interkonekcije MONITA ( Montenegro-Italy) je jedan od najznačajnijih regionalnih poduhvata u oblasti elektroenergetike u posljednjoj deceniji.
Izgradnja 423 kilometra duge kablovske podvodne veze kojom će se obezbijediti razmjena električne energije između elektroenergetskih sistema Italije i Crne Gore je poduhvat koji Crnoj Goru daje poziciju nove strateškog energetskog čvorišta regije.

Radovi Elnos Grupe:
Izgradnja prve HVDC interkonekcije između Italije i Crne Gore je podrazumijevala i gradnju konvertorskih stanica u blizini obala dvije zemlje. Ekipe Elnosa su bile angažovane na izgradnji konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj instalirane snage 1000 MW, naponskog nivoa ± 500 kV DC koja se prostire na 17,1 hektara površine u blizini magistralnog puta od Tivta prema Budvi.
Biti jedan od izvođača u izgradnji konvertorske stanice je samo po sebi bilo veliki izazov, a naše ekipe su u okviru ovog poduhvata potvrdile svoj praktičan pristup poslu i u radu sa novim tehnologijama.
Zajedno sa tri konzorcijalna partnera, izvršili smo elektromontažne radove na 400 kV postrojenju, filterskom postrojenju i na konvertorskim transformatorima u okviru ove konvertorske trafostanice.
Pored ovih poslova, tim Elnos Grupe izvršio je elektromontažne radove u kontrolnoj zgradi, ispravljačkom postrojenju i DC postrojenju, a koji se odnose na: instalaciju sistema sopstvene potrošnje, daljinskog upravljanja i relejne zaštite, instalaciju sistema opšte potrošnje, tehničkih potrošača i rasvjete, slabe struje i termotehničku instalaciju mašinskog postrojenja i vanjsko uređenje.