HVDC NordLink

  • Zemlja: Norveška
  • Lokacija: Tonstad, jug Norveške
  • Godina: 2018.
  • Investitor: Statnett, Norveška
  • Glavni ugovarač: ABB, Švedska
  • Status: U toku

Značaj projekta:
NordLink je energetska veza kojom će se obezbijediti razmjena električne energije, dobijene isključivo iz obnovljivihi zvora, između elektroenergetskih sistema Njemačke i Norveške.
Prenos energije će se vršiti najdužim HVDC sistemom u Evropi. Interkonekcija će biti duga 623 km, između dvije konvertorske stanice locirane u Wilster-u u Njemačkoj i Ertsmyra u Norveškoj.
U pitanju je kapitalni projekat koji će dovesti do toga da će energetske mreže Norveške i Njemačke moći da razmjenjuju energiju direktno po prvi put. NordLink je projekat koji je velika stepenica u razvoju integrisanog evropskog energetskog tržišta.

Radovi Elnos Grupe:
Elnos Grupa je, kao podizvođač ABB-a, u okviru ovog projekta zadužena za izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji konvertorske stanice Ertsmyra u Norveškoj. Instalisana snaga ove HVDC pretvaračke stanice je 1400 MW, naponski nivo +/- 515 kV DC.
Naš dio poslova na izgradnji pretvaračke stanice obuhvata: podizanje čeličnih konstrukcija za aparate kao i stubova gromobranskog sistema i ulaznih portalnih stubova u pretvaračku stanicu; montažu cjelokupne opreme potrebne za rad pretvaračke stanice, primarno i sekundarno povezivanje opreme i elektromontažne radove u kontrolnoj zgradi.
Ovo je veliki izazov za nas, jer se radi o tehnički veoma zahtjevnom projektu izgradnje najsavremenijeg postrojenja u okviru interkonekcije koja će omogućiti stvaranje integrisanog evropskog energetskog tržišta.