Izgradnja 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor

  • Zemlja: Crna Gora
  • Lokacija: Tivat-Kotor
  • Godina: 2016.
  • Investitor: Crnogorski elektroprenosni sistem
  • Status: Završeni radovi
  • Tip: "Ključ u ruke"

Značaj projekta:

Izgradnjom novog 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor u veli­koj mjeri je  poboljšano snabdijevanje i povećana pouzdanost napajanja područja Kotora električnom energijom. Realizacija ovog projekta je ujedno stvorila bolje uslove za razvoj turizma u ovom dijelu crno­gorskog primorja.

Radovi Elnos Grupe:

Elnos Grupa je na ovom projektu pokazala sposobnost da objedini sve faze realizacije jednog velikog poduhvata, od projektovanja do fizičke realizacije. U ovaj poslovni poduhvat su bile uključene čla­nice Elnos grupacije iz Srbije, Crne Gore i BiH.

Cijeli projekat je uspješno obavljen uprkos ogromnim preprekama koje je prilikom njegove realizacije pravio izuzetno nepristupačan geograf­ski teren.

Novi dalekovod Tivat-Kotor je ciljano projektovan tako da u budućnosti može prihvatiti dalekovod iz trafostanice 400 kV Lastva (Grbaljska), koja je u izgradnji, ka trafostanici Kotor (Škaljari).