Izgradnja beogradskog “Zelenog bulevara”

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Beograd, Srbija
  • Godina: 2019. i 2020.
  • Investitor: Grad Beograd
  • Status: U realizaciji

Značaj projekta:
Sa ciljem stvaranja efikasnijeg i sigurnijeg prevoza, Beograd je započeo nov i veliki projekat rekonstrukcije saobraćajnice na potezu od Vukovog spomenika do Kalemegdana. Realizacijom projekta “Zeleni bulevar”, srpska prestonica će dobiti bolju tramvajsku protočnost, uređene saobraćajne trake i kanalisane tokove, sa akcentom na veću bezbjednosti i bolju koordinaciji u saobraćaju.

Radovi Elnos Grupe:
Elnos Grupa je angažovana na izvođenju radova na rekonstrukciji tramvajske kontaktne mreže. Preciznije govoreći, naše ekipe na terenu će izvršti kompletne radove demontaže i montaže kontaktne mreže u dužini od šest kilometara.
Elektromontažni radovi koje ćemo realizovati između ostalog obuhvataju montažu: 1,74 km napojnog kabla, voznog voda u dužini od 6,07 km, kontaktnog provodnika u dužini od 1,94 km, te voda za pojačanje u dužini od 2,89 km. Ovaj dio radova podrazumijeva i montažu po sedam električnih i mehaničkih tramvajskih skretnica, novih tramvajskih ukrštaja, te kompletnog sistema za upravljanje i komandovanje skretnicama.