Izgradnja dalekovoda 130 kV Ostansio-Alberg

  • Zemlja: Švedska
  • Lokacija: centralna Švedska
  • Godina:  2017.
  • Investitor: Vattenfall i Gastrop AB
  • Glavni ugovarač: Linjemontage, Švedska
  • Status: Završeno

Značaj projekta:
U središnjim oblastima Švedske se proizvodi sve više električne energije koju nacionalna mreža mora prihvatiti. Upravo zbog toga je jedan od poduhvata vodećih energetskih kompanija i sistem operatora ove zemlje rad na stvaranju snažnije elektorenergetske mreže, sa ciljem da se električna energija sigurno prenese korisnicima. Izgradnja dalekovoda 130 kV OstansioAlberg je projekat koji je bio sastavni dio tog energetskog plana ove zemlje, a timovi Elnosa su učestvovali u njegovoj realizaciji.

Radovi Elnos Grupe:
Elnos Grupa je izgradila novi dvosistemski 130 kV dalekovoda za povezivanje novoizgrađene trafostanice Ostansio sa trafostanicom Alberg i izvršila rekonstrukciju dalekovoda između trafostanica Talle i Alberg.
Ovo je bio izazovan projekat visokog stepena zahtjevnosti. Neophodno je bilo izvršiti veliki obim posla, u kratkom roku, tako da se radilo danju i noću, zbog čega su organizacione vještine naših timova morale biti na veoma visokom novou. Stubovi su bili gabaritni i težili su i po 20 i više tona. Za ovaj projekat je specifično i to da smo u okviru njega instalirali provodnik velikog presjeka, 910 mm2.
Zanimljivo je, takođe, da su na jednom dijelu trase naše ekipe obavljale elektromontažne radove preko izuzetno prometne pruge, koja ima osam tračnica i šira je od 140 m. Za ove radove je isključenje energije na pruzi najavljeno godinu i po dana ranije. Iako smo dobili rok od 4,5 sata da uradimo taj posao, jer je pruga samo u tom periodu mogla biti isključena, naši timovi su uspješno izvršili sve zadatake za tri sata. Inače, prema standardnim normativima za izvršenje ovakvih zadataka potreban je jedan radni dan.