Izgradnja DV 400 kV Hallsberg–Barkeryd

  • Zemlja: Švedska
  • Lokacija: Motala, Švedska
  • Godina: 2013-2015.
  • Investitor: Svenska Kraftnat, Švedska
  • Glavni ugovarač: Skanska Sverige AB, Švedska
  • Status: završeni radovi
  • Dužina: 45+25 km

Značaj projekta
Projekat Jugozapadna veza (South West Link) najveća je investicija u švedsku nacionalnu mrežu u posljednjih 30 godina. Projekat je izuzetno važan za stvaranje snažne nacionalne mreže, koja će spremno dočekati buduće zahtjeve za sigurnu isporuku električne energije i integraciju velikih vjetroparkova. Riječ je o izgradnji 430 km prenosne mreže, kojom će se za 25 odsto povećati pouzdanost i prenosni kapacitet na jugu Švedske.

Radovi Elnos Grupe
U okviru ovog projekta, Elnos Grupa izgradila je novi dalekovod 400 kV Hallsberg–Barkeryd, tzv. paket br. 2, ukupne dužine 45 km. Takođe smo izvršili demontažu postojećeg dalekovoda 220 kV Talle-Nässjö, približne dužine 25 km.

Tokom realizacije projekta pred nama su stajali razni profesionalni izazovi. Trasa je bila izuzetno zahtjevna, sa brojnim ukrštanjima sa lokalnim, magistralnim i auto-putevima, te sa mnogobrojnim postojećim dalekovodima različitog naponskog nivoa. Naši monteri su radili na montaži 17 tipova stubova. Najinteresantniji među njima svakako su stubovi cjevastog tipa ‘Design Towers’. Svojim impozantnim dimenzijama, visina 70 m, težina 120 t, predstavljali su pravi izazov za timove naših montera.

Rad u ekološki osjetljivim zonama
Dalekovod 400 kV Hallsberg–Barkeryd prolazi kroz područja na kojima je rad regulisan posebnim zakonskim propisima, a to su područja vjetroparkova i ekološki osjetljive zone, tzv. Natura 2.000. Interesantno je da smo u ekološki osjetljivim zonama, poštujući zabrane korištenja vozila, mehanizacije ili uopšte kretanja po tlu, radove izvodili manuelno ili pomoću helikoptera.

Fotografije sa ovog projekta