Izgradnja MHE Bočac 2

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Mrkonjić Grad
  • Godina: 2015/2017.
  • Investitor: ZP Hidroelektrane na Vrbasu
  • Status: Završeni radovi

Značaj projekta:

Izgradnja mini-hidroelektrane Bočac 2 predstavlja razvojni projekat od višestrukog značaja za elektroprovredu RS i privredu Mrkonjić Grada. Radi se o elektroenergetskom objektu u koji se ugrađuju najmodernija specifična tehnička rješenja. Instalirana snaga MHE Bočac 2 iznosiće 10 MVA, a projektovana godišnja proizvodnja ove mini-hidroelektrane će biti 41,6 GWh.

Radovi Elnos Grupe:

Učešće u izgradnji male hidroelektrane Bočac 2 je za Elnos Grupu jedan od najzahtjevnijih i najatraktivnijih projekata. Mala hidroelektrana Bočac 2 je prvi poduhvat izgradnje na kojem Elnos Grupa predvodi kompletnu elektromašinsku i hidromehaničku fazu.

Posebna tehnička specifičnost radova na MHE Bočac 2 se odnosi na izvođenje poslova na turbinskom agregatu koji će u pot­punosti biti potopljen u vodi.

Projekat realizujemo kao glavni ugovarač u saradnji sa investitorom ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad i našim konzorcijalnim partnerom Andritz Hydro S.A.S.