Izgradnja Odlagača 12.000

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: basen Kolubara
  • Godina: 2015-2017.
  • Investitor: Elektroprivreda Srbije
  • Glavni ugovarač: FL Smidth, Austrija
  • Status: Završeni radovi

Značaj projekta:
Odlagač 12.000 je moderna rudarska mašina koja je dio prvog „zelenog“ projekta u oblasti rudarstva u EPS-u. Projekat njegove izrade u rudarskom basenu „Kolubara“ je veoma značajan za razvoj rudarskog i energetskog sektora Srbije. Zahvaljujući primjeni Odlagača 12.000 u kolubarskom basenu ugalj će se eksploatisati efikasnije i ekološki opravdanije. Realizacija ovog projekta ima za cilj: smanjenje zagađenja, smanjenje habanja opreme i troškova održavanja.

Radovi Elnos Grupe:
Elnos Grupa je učestvovala u velikom investicionom projektu „Unаpređenje zаštite životne sredine u JP EPS i RB Kolubаrа“, prvom “zelenom” projektu u oblasti rudarstva u EPS-u. U pitanju je bio projekat izgradnje Odlagača 12.000, jedne od najsavremnijih mašina iz oblasti rudarstva u Evropi. U okviru ovog projekta smo kao podizvođač kompanije FL Smidth, realizovali zadatke iz zajed­ničkog ugovora koji je obuhvatao projektovanje, nabavku, isporuku, ugradnju elektro opreme i puštanje u rad Odlagača 12000. Timovi Elnosa su u masivnu mašinu ugradili kompetnu elektro opremu, oživjevši na taj način za sada najveći odlagač na kopovima EPS-a. Ova rudarska mašina posjeduje instalisanu snagu od približno 5630 kW, teži 2.060 tona i duga je 130 metara. Broj 12.000, koji je dio ličnog imena odlagača označava iznos kubnih metara materijala koje može da odloži za samo jedan čas rada.