Modernizacija Termoelektrane i kopova Kostolac

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: TE Kostolac
  • Godina: 2012.
  • Investitor: PD Termoelektrane i kopovi Kostolac
  • Status: završen projekat

Značaj projekta

Projekat se realizuje sa ciljem zamjene postojeće distantne zaštite savremenom mikroprocesorskom zaštitom.

Posao Elnos Grupe

Elnos Grupa je u junu 2013. godine završila tehničku dokumentaciju za modernizaciju trafostanica 110/6,3 kV u 110 kV dalekovodnom prstenu kostolačkih elektrana. Projektom su obuhvaćeni: zamjena distantnih zaštita u šest dalekovodnih polja 110 kV u dalekovodnom prstenu kopa Drmno i opremanje dalekovodnog polja 110 kV u TS Rudnik 2 primarnom opremom.

Za modernizaciju TS 110/6,3 kV u prstenu kostolačkih elektrana projektovana su sljedeća rješenja:

  1. S obzirom na to da su vodovi između transformatorskih stanica 110 kV u prstenu kostolačkih elektrana kratki, zbog veće pouzdanosti i selektivnosti zaštite opredjeljenje je da se ugradi podužna diferencijalna zaštita na svim vodovima.
  2. Ugradnja primarne opreme i zaštitnih uređaja u transformatorskoj stanici TS 110/6,3 kV Rudnik 2 na postojećem dalekovodnom polju DV 1128/2.
  3. Proširenje kapaciteta TS 110/6,3 kV Rudnik 2. Obim proširenja je izgradnja i opremanje dalekovodnog polja 110 kV DV C1 – pravac Rudnik 1.