Montaža GIS 245/132/12 kV postrojenja u TS „Krafla 49“

  • Zemlja: Iceland
  • Lokacija: Region of northern Iceland
  • Godina: 2017.
  • Investitor: ”LANDSNET”, Iceland
  • Glavni ugovarač: "GE Grid" Switzerland
  • Status: completed

Značaj projekta:
Montažom GIS 245/132/12 kV postrojenja u transformatorskoj stanici „Krafla 49“, u okviru geotermalne elektrane “Krafla”, omogućena je veza između 220 kV dalekovoda sa postojećom transformatorskom stanicom ove geotermalne elektrane.

 Radovi Elnos Grupe:
Elnos Grupa je obavila kompletne elektromontažne radove sa ugradnjom kompresorskog sistema, montažom duplog poda kablovskih regala i podkonstrukcija i kompletnog ispitivanja trafostanice “Krafla 49”.