Proizvodni objekat Jaksche Aleksandrovac

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Aleksandrovac, Laktaši
  • Godina: 2015.
  • Investitor: JAKSCHE TEHNOLOGY, Laktaši
  • Status: zavšeni radovi

Značaj projekta:

Fabrika „Jaksche plastična tehnika“ proizvodi dijelove od plastike ojačane staklenim vlaknima za građevinske mašine, kranove, mašine za reciklažu, automobile i šinska vozila, postrojenja za upravljanje otpadom i sl. U cilju povećanja obima proizvodnje i instalacije termoforming mašine Geiss (snage 583,46 kW), ukazala se potreba za izgradnjom nove transformatorske stanice većeg kapaciteta.

Radovi Elnos Grupe:

Elnos Grupa je izvela kompletne građevinske i elektromontažne radove na ovom projektu. Izgrađena je transformatorska stanica maksimalnog kapaciteta 2×1000 kVA (transformatorska kućica za smještaj dva transformatora maksimalne snage 1000 kVA). Za sada je ugrađen samo jedan suvi transformator snage 1000 kVA, koji zadovoljava trenutne potrebe fabrike za električnom energijom.

Za ovakav tip postrojenja neophodan je pomoćni sistem napajanja potrošača. Zbog toga je neposredno pored objekta trafostanice, ugrađen agregat maksimalne snage 1000 kVA Genmac. U slučaju nestanka napajanja električnom energijom, agregat treba da obezbijedi dovoljnu autonomiju za prioritetne potrošače koji su već u radu (tehnološkom procesu), kako ne bi došlo do stvrdnjavanja istopljene plastične mase i štete na savremenim i skupim mašinama.