Proizvodni pogon Dubicotton, Kozarska Dubica

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Kozarska Dubica
  • Godina: 2013.
  • Investitor: Dubicotton, Kozarska Dubica
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Pokretanjem proizvodnje u novom pogonu, „Dubikoton“ se svrstao među najveće predionice u Evropi. Konstantnim ulaganjem u savremenu mašinsko-tehnološku opremu i građevinsku adaptaciju objekata, „Dubikoton“ je veoma brzo izrastao u najveći proizvodni kapacitet prerade pamučnih i viskoznih vlakana u jugoistočnoj Evropi.

 Radovi Elnos Grupe

Za novi pogon proizvodnje izgrađen je objekat površine 7.500 m2. U okviru novog objekta Elnos BL je izgradio trafostanicu TS 20/0,4 kV 2×2000 kVA Dubikoton 2 i izveo instalaciju rasvjete, priključnica opšte namjene i šinskog razvoda za tehnološke potrošače. U sklopu TS Dubikoton 2 isporučena su i montirana dva energetska transformatora nominalnog prenosnog odnosa 20/0,4 kV i nominalne snage 2×2000 kVA proizvođača Zucchini. Isporučen je i montiran SN distributivni rasklopni blok sa dvije vodne ćelije, mjernom i kablovskom ćelijom proizvođača SEL, a u sklopu radova rekonstruisan je SN blok sa tri trafo ćelije. Isporučenje i montiran NN blok i ormari opšte potrošnje. NN blok je opremljen sa dva polja automatske kompenzacije, za svako transformatorsko polje po 450 kVAr-a.