Rafinerija ulja Modriča

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Modriča
  • Godina: 2014.
  • Investitor: Зарубежнефтестроимонтаж, Brod, B&H
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Novoizgrađeni kompleks blendovanja maziva Rafinerije ulja Modriča je savremeno postrojenje nove generacije koje u tehnološkom, produktivnom i ekološkom smislu odgovara najvišim evropskim standardima. Izgradnja najmodernijeg kompleksa proizvodnje ulja trajala je oko dvije godine.

Radovi Elnos Grupe

Prema projektu, Elnos BL  je izveo radove na izradi niskonaponskih postrojenja za elektromotorni pogon i izradu opšte elektroinstalacije. Ovim radovima obuhvaćena je isporuka i montažu četiri „Okken“ niskonaponska postrojenja za distribuciju električne energije i upravljanje motornim pogonom (MCC), zatim, izrada kablovske instalacije, rasvjete, opšte instalacije i sistema gromobranske instalacije i uzemljenja.

Kada je riječ o izradi kablovske instalacije u novom pogonu, isporučili smo i položili 35 km energetskih i komandno-signalnih kablova 0,4 kV razvoda. Osim toga, isporučili smo i montirali 150 svjetiljki u Ex izvedbi i uradili smo opštu instalaciju u novom pogonu. U okviru ovog dijela posla u Rafineriji ulja Modriča, izradili smo sis­tem gromobranske instalacije i uzemljenja.