Rekonstrukcija dalekovoda 220 kV Sigöldulina 3

  • Zemlja: Island
  • Godina: 2015
  • Investitor: Landsnet (islandski elektroprenos)
  • Dužina: 34 km

Značaj projekta:

Dalekovod 220 kV Sigöldulína 3 je strateški važan dalekovod, koji povezuje četiri hidroelektrane sa dvije najveće fabrike aluminijuma u Reykjaviku.

Radovi Elnos Grupe:

Projekat rekonstrukcije obuhvatio je montažu i podizanje stubova, elektromontažne radove na zamjeni provodnika 465 mm2 provodnikom 1145 mm2 i zamjenu ovjesne opreme. Dužina trase na kojoj su obavljeni radovi je 36 km.

Tim Elnos Grupe suočio se sa posebnim profesionalnim izazovima. Zbog značaja dalekovoda, investitor je zahtjevao da tim u svakom trenutku mora biti spreman da, u slučaju potrebe, u roku od četiri sata obezbijedi uslove za puštanje dalekovoda pod napon. Pored ovog, značajan izazov za naše radnike bili su surovi vremenski uslovi sa svakodnevnim jakim vjetrom i kišom. Projekat je uspješno završen šest dana prije roka.

Fotografije sa ovog projekta