Rekonstrukcija dalekovoda 2×110 kV Banja Luka 6-Prijedor-Knežica

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Banja Luka i Prijedor, sjeverozapad BiH
  • Godina: 2018.
  • Investitor: „Elektroprenos BiH“, Banja Luka

Značaj projekta: Rekonstrukcija dalekovoda 2×110 kV Banja Luka 6-Prijedor-Knežica predstavlja nastavak realizacije projekata rekonstrukcije dalekovodne mreže iz velikog investicionog ciklusa našeg dugogodišnjeg partnera, kompanije Elektroprenos BiH. Radi se o projektu koji će u perspektivi obezbijediti dugoročnu sigurnost i stabilnost napajanja banjalučke i potkozarske regije.

Radovi Elnos Grupe: Ekipe Elnosa su u okviru ovog projekta zamijenile zaštitno uže OPGW-om na dvije dionice čija ukupna dužina iznosi 34,5 kilometara. Pored toga, uradili smo pripadajuće poslove sanacije faznog provodnika i zamjene izolacije. Ovo je projekat u okviru kojeg smo zamijenili izolaciju i završne vijačane spojnice kompresionim na zateznim stubovima na kompletnom dalekovodu dugom 54 kilometra.