Rekonstrukcija dalekovoda 400 kV uz Koridor 10

  • Zemlja: Makedonija
  • Lokacija: jug Makedonije
  • Godina: 2017.
  • Investitor: Aktor, Grčka
  • Status: Završeno

Značaj projekta: Rekonstrukcijom dijela 400 kV dalekovoda od trafostanice Dubrovo do makedonsko-grčke granice stvoreni su uslovi za puštanje u saobraćaj dionice panevropskog Koridora 10, na potezu od Demir Kapije do Smokvice, koja je duga 28,2 kilometra. Učešće u projektima koji podržavaju povezivanje dijelova Koridora 10 nosi sa sobom oznaku visoke važnosti, zbog toga što se radi o saobraćajnici koja ima višestruko pozitivan uticaj na regionalni  razvoj i koheziju šireg područja Balkana. Podsjećamo da je Koridor 10 jedan od panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz veliki broj država bivše Jugoslavije: Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Makedoniju.

Radovi Elnos Grupe:  Makedonska članica Elnos Grupe, kompanija Elnos BL Skoplje, uspješno je realizovala projekat rekonstrukcije dijela 400 kV dalekovoda od trafostanice Dubrovo do makedonsko-grčke granice.
Veliki izazov za naš tim na terenu je bio kratak rok za izvođenje radova, kojeg su diktirale vremenski male etape mogućih isključenja međunarodnog dalekovoda.
Zahvaljujući profesionalizmu i velikom iskustvu naših ekipa, izvršili smo sve radove u ugovorom predviđenom roku. Tako je demontaža dijela postojećeg 400 kV dalekovoda obavljena u roku od 15 dana, dok je motaža četiri nova dalekovodna stuba, uz koju je izvršeno izmještanje dalekovodne trase, završeno u roku od mjesec dana.
Ovaj projekat je bio specifičan i iz ugla ispunjavanja tehničkih propisa i vazduhoplovnih regulativa za dalekovode koji se ukrštaju sa auto-putevima.