Rekonstrukcija Hidroelektrane Piva

  • Zemlja: Crna Gora
  • Lokacija: HE Piva, Crna Gora
  • Godina: 2012.
  • Investitor: Crnogorski elektroprenosni sistem
  • Glavni ugovarač: Voith Hydro, Austrija
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Hidroelektrana Piva je akumulaciono pribransko postrojenje sa jednom od najvećih betonskih lučnih brana na svijetu. Zbog specifičnih topografskih karakteristika terena, kompletno postrojenje urađeno je 230 m ispod površine zemlje. Projektovana godišnja proizvodnja hidroelektrane Piva je 860 GWh električne energije.

Radovi Elnos Grupe

Elnos Grupa učestvovala je u dvije faze modernizacije Hidroelektrane Piva, a to su rekonstrukcija 220 kV sabirnica i zamjena mjernih transformatora i odvodnika prenapona, kao i ormara u polju i ormara zaštite u dalekovodnim i transformatorskim 220 kV poljima.

Sistem sabirnica se sastoji iz tri sekcije, tri agregata sa dva sekciona VN rastavljača i prema dinamici Voith Hydro-a i EPCG-a bilo je planirano da se tokom 2012. godine, u periodu od 14 dana koliko je trajalo totalno isključe­nje hidroelektrane, rekonstruiše samo srednja sekcija.

Uz angažovanje tri samohodne korpe i rada u dvije smjene izvršena je re­konstrukcija sve tri sekcije sabirnica u roku od svega 13 dana. Rekonstrukcija sabirnica je obuhvatala isporuku i montažu čeličnih konzola za adaptaciju postojeće konstrukcije novim nosećim izolatorima, montažu novih nosećih izolatora i klema (21 kom), antikoro­zivnu zaštitu postojeće konstrukcije, montažu Al cijevi u dužini od 55 m po fazi i zamjenu primarnih veza od sabir­nica do poprečnih veza između sabir­ničkih rastavljača.