Rekonstrukcija i modernizacija sekcije Gilje-Ćuprija-Paraćin

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Srbija
  • Godina: 2013./2014./2015.
  • Investitor: Železnice Srbije, Beograd
  • Glavni ugovarač: Siemens, Beograd

Značaj projekta:
Rekonstrukcija i modernizacija ove dionice podrazumijeva izgradnju nove, dvokolosječne, elektrifikovane pruge od novog stajališta Gilje do ulaska u stanicu Paraćin. Rekonstrukcijom i modernizacijom unaprijediće se željeznička postrojenja na ovoj dionici pruge Beograd-Niš, kako tehnološki tako i smanjenjem ukupnih troškova održavanja. Nova pruga je projektovana za brzine vozova do 160 km/h. Ukupna dužina ove dionice na pravcu Gilje-Ćuprija-Paraćin, tj. nove, dvokolosječne pruge je 10,18 km, a jednokolosječne pruge na potezu Ćuprija-Paraćin je 6,8 km.

Radovi Elnos Grupe
Elnos Grupa je specijalizovani izvođač radova „Siemensa“ za lot br. 3, odnosno, za radove na rekonstrukciji i modernizaciji kontaktne mreže i energetskih postrojenja. U sklopu naših radova je rekonstrukcija kontaktne mreže, koja je podijeljena na četiri cjeline: otvorena pruga Gilje-Paraćin, stanica Paraćin, stanica Ćuprija i otvorena pruga Ćuprija-Paraćin. Osim radova na kontaktnoj mreži, naš dio posla obuhvata i izgradnju osvjetljenja stajališta Gilje i rekonstrukciju postrojenja za sekcionicanje stanice Ćuprija.

Radovi se odvijaju u osam faza, kroz koje moraju proći svi izvođači radova, pod otežanim uslovima stalnog saobraćaja koji se ne smije zaustaviti, jer je dionica dio Koridora 10. Visokorizična i kratkotrajna prevezivanja pruge sa puštanjem saobraćaja na novim dionicama poseban su profesionalni izazov za sve koji učestvuju ovom projektu.

Fotografije sa ovog projekta