Rekonstrukcije u TE Kostolac

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Kostolac
  • Godina: 2015.
  • Investitor: EPS, PD "Termoelektrane i kopovi Kostolac"
  • Glavni ugovarač: Siemens, Beograd
  • Status: Završeni radovi

Značaj projekta:

Realizacija dva projekta rekonstrukcije u termoelektrani Kostalac, jednoj od najznačajnijih termoelektrana Srbije, je imala za cilj da pozitivno utiče na povećanje tehničke efika­snosti i iskorišćenja kapaciteta za proizvodnju električne energije ovog energetskog objekta.

Radovi Elnos Grupe:

Elnos Grupa je okviru ovog projekta obavila rekonstrukciju razvodnog 110 kV postrojenja. Ovo postrojenje nalazi se ispred same termoelektrane Kosto­lac A i predstavlja mjesto injektiranja energije dva termobloka od termoelektrane Kostolac A.

Naš zadatak je bio da demontiramo i zami­jenimo kompletnu primarnu opremu, te zamijenimo staru mehaničku zaštitu novom, mikroprocesorskom. Rekonstruisani su 110 kV dijelovi postrojenja transformatorskog polja 2T, DV 1159 Drmno i DV 1128/1 Rudnik I, čime je skoro u potpunosti revitalizovana 110 kV strana postrojenja.

Projekat smo uspješno obavili, kao podizvođač Siemens-a Beograd, za investitora EPS, PD “Termoelektrane i kopovi Kostolac”. Uporedo sa rekonstrukcijom 110 kV razvodnog postrojenja uradili smo i rekonstrukciju 45 kV polja transformatora 2T.