Termoelektrana Ugljevik, BiH

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: TE Ugljevik
  • Godina: 2011.
  • Investitor: Elektroprivreda RS
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Rekonstrukcijom postrojenja za tretman otpadnih voda na termoelektrani Ugljevik obezbjeđen je kvalitet efluenta prije ispusta u rijeku Mezgraju, kao pritoku rijeke Janje koja se ulijeva u Drinu, saglasno zakonskoj regulativi Republike Srpske o ispustu otpadnih voda u površinske vode. Vodni resursi su jedan od temeljnih uslova za održivi razvoj, odnosno, trajan društveni i privredni razvoj na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Radovi Elnos Grupe

Projektom rekonstrukcije sistema otpadnih voda obuhvaćene su industrijske i sanitarne vode termoelektrane. Izvršena je zamjena sistema napajanja pumpi i ostalih električnih uređaja koji učestvuju u obradi otpadnih voda, kao i modernizacija sistema upravljanja. Ugrađeno je 5 energetskih ormara proizvođača ABB koji preko kasetnog razvoda MCC (Motor Control Center) vrše napajanje i kontrolu pumpi sistema. Pored energetskih, ugrađena su 4 upravljačka ormara proizvođača Schrack, sa SCADA sistemom upravljanja i nadzora, međusobno povezanih optikom.