Trafostanica 220/110/35 kV Beograd 5

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Beograd, Srbija
  • Godina: 2011.
  • Investitor: EMS, Beograd
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Trafostanica Beograd 5 puštena je u rad 1961. godine. Za vrijeme NATO bombardovanja pretrpjela je značajna oštećenja, te je njena rekonstrukcija bila neophodna kako bi se u osigurale redovne isporuke električne energije. Trafostanica 220/110/35 kV Beograd 5 napaja vitalne dijelove Beograda, Novog Beograda, Zemuna i okoline i jedna je od četiri veoma značajna postrojenja za sigurno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom potrošača Beograda i okoline.

Radovi Elnos Grupe

Elnos BL je izveo građevinske radove koji su obuhvatali: izgradnju novog AB platoa površine 2000 m2, koji će služit za smještanje visokonaponske opreme; zatim, rekonstrukciju 220 kV polja i 110 kV polja (izgradnju novih temelja portala, gromobrana, nosača VN opreme, kao i rušenje postojećih i izgradnju novih temelja). Na ovim poslovima je bila angažovana naša kompletna mehanizacija za građevinske radove.