Trafostanica 400/220/110/x kV Trebinje

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Trebinje
  • Godina: 2007.
  • Investitor: Elektroprenos BiH, Banjaluka

Značaj projekta

Trafostanica 400/220/110/x kV Trebinje je jedno od najvećih rasklopnih postrojenja u bivšoj Jugoslaviji. Ovaj značajan objekat rekonstruisan je i modernizovan u okviru projekta POWER III.

Radovi Elnos Grupe

Elnos BL je izvršio rekonstrukciju primarne i sekundarne opreme. Ovaj posao obuhvatao je zamjenu kompletnog sekundarnog dijela opreme na svim naponskim nivoima, zamjenu kablovskih sekundarnih veza, zamjenu ormara podrazvoda, zamjenu stare relejne zaštite sa novim mikroprocesorskim relejima, te osposobljavanje objekta za rad u SCADA sistemu.

Ugovor je podrazumijevao proširenje 220 kV postrojenja za novo dalekovodno polje, izmještanje 220 kV spojnog polja sa izgradnjom na novoj poziciji, premještanje tri 220 kV dalekovodna polja, te izgradnju novog transformatorskog polja 220/110 kV, 250 MVA. Postrojenje 110 kV je potpuno zamijenjeno. Instalisali smo potpuno novo 35 kV postrojenje. Za ovo postrojenje izgradili smo novu pogonsku zgradu.