Trafostanice Podgorica 2, Pljevlja 2, Ribarevine i Mojkovac

  • Zemlja: Crna Gora
  • Lokacija: Podgorica, Pljevlja 2, Ribarevine i Mojkovac
  • Investitor: Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Podgorica
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

U cilju praćenja najnovijih dostignuća na polju zaštite i upravljanja, planirano je da se sve trafostanice CGES-a opreme sa mikroprocesorskim uređajima za zaštitu i upravljanje. Očekivani benefiti od ovog projekta su smanjenje trajanja beznaponske pauze usljed nepouzdanog rada zaštita i poboljšanje pogonske spremnosti elektroenergetskog sistema Crne Gore.

Radovi Elnos Grupe

Projekat modernizacije trafostanica za CGES obuhvata zamjene relejne zaštite i sistema daljinskog upravljanja u četiri trafostanice: TS 400/110 kV Podgorica 2, TS 400/220/110 kV Pljevlja 2, TS 110/35 kV Ribarevina i TS 110/35 kV Mojkovac. Naš posao obuhvata: projektovanje, montažu i fabričko ispitivanje ormara relejne zaštite i upravljanja, ugradnju na objektima i puštanje u pogon.