Vjetropark Čibuk 1

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Kovin, jugoistočni Banat
  • Godina: 2017. i 2018.
  • Investitor: “Vetroelektrane Balkana”, Srbija
  • Glavni ugovarač: GE Renewable energy
  • Status: Završeni radovi

Značaj projekta:
Srbija je realizacijom kapitalnog poduhvata izgradnje vjetroparka Čibuk 1, najvećeg vjetroparka na Balkanu, napravila ogroman zaokret ka novoj energetskoj eri obnovljivih izvora energije. Sa svojih 57 vjetroturbina i instalisanom snagom od 158 megavata vjetropark Čibuk 1 proizvodi električnu energiju za 113 hiljada domaćinstava i u perpspektivi će smanjiti emisiju 370.000 tona ugljen dioksida.

Radovi Elnos Grupe:
Elnos Grupa je bila ponosni dio poduhvata u okviru kojeg smo gradeći elektroenergetske elemente, koji su danas okosnica vjetroparka Čibuk 1, pomjerili granice našeg dosadašnjeg projekt menadžmenta.
Ovo je bio veliki poduhvat u okviru kojeg smo, kao partner američkog General Electric-a, izgradili trafostanicu 35/400 kV kao i 2×400 kV dvosistemski dalekovod u dužini od 11 kilometara.
Ugovor je baziran po sistemu ‘ključ u ruke’, prema FIDIC Silver book-u, a u naš dvogodišnji opseg poslova je bio uključen kompletan inženjering, projektovanje, nabavka opreme, ugradnja, montaža, ispitivanje i na kraju puštanje objekta u pogon.