Rekonstrukcija i nadogradnja TS Divača

Ova godina je ekipama naše slovenačke članice donijela intenzivan nastavak sveobuhvatnih elektromontažnih radova u okviru projekta nadogradnje i rekonstrukcije TS 400/220/110 kV Divača. Ova trafostanica je jedno od ključnih energetskih čvorišta u prenosnoj mreži Slovenije, jer snabdijeva električnom energijom šire područje dvije regije ove zemlje, i od velike je važnosti za energetsku razmjenu sa elektroenergetskim sistemima Italije i Hrvatske.

Ekipe ENS Slovenije, kao važan član konzorcijuma, u okviru poduhvata rekonstrukcije TS Divača, izvode širok spektar elektromontažnih radova u svim rasklopnim poljima trafostanice.

Ovaj dio radova obuhvata demontažu i montažu primarne opreme u 400, 220 i 110 kV rasklopnim postrojenjima,  izradu uzemljenja, te instalaciju sekundarnih kablova na primarnu opremu.

U periodima realizacije radova u 400 kV poljima, koji su realizovani u vrijeme striktno definisanih vremenskih isključenja mreže, timovi Elektro novih sistema potvrdili su zavidan nivo širokog spektra znanja i praktičnog pristupa radu.

Na objektu trafostanice Divača naše ekipe izvode i radove koji su dio međunarodno značajnog projekta pametne mreže SINCRO.GRID, koji je od izuzetnog značaja za buduću efikasniju razmjenu električne energije između Slovenije i Hrvatske. U širokom rasponu zadataka, ekipe ENS-a izvode radove koji obuhvataju nadogradnju 400 kV sabirnica, montažu VN aparata i izradu uzemljenja u dva 400 kV polja. Sa krajem ove godine ENS je veoma uspješno zakoračio u finalnu fazu ovog dijela projekta.

Dodatna etapa radova koja je povjerena ekipama ENS-a je izvođenje elektroinstalaterskih radova. Ona obuhvata nabavku, montažu i povezivanje NN razvodnih ormara sa svom opremom, nabavku polaganje i povezivanje svih NN kablova, nabavku, montažu i priključivanje vanjske LED rasvjete i reflektora, te ugradnju novog sistema za video nadzor. Ova etapa radova je takođe ušla u svoju završnicu.

Investitor svih projekta koji se izvode u TS Divača je slovenački sistemski operater prenosne mreže ELES.