Savski trg – novo jezgro prestonice Srbije

Beograd dobija novu modernu arhitektonsku cjelinu u samom centru grada, na lokaciji ispred nekadašnje Glavne željezničke stanice. Riječ je o izgradnji Savskog trga, projektu koji se odvija u okviru realizacije poduhvata „Beograd na vodi“. Biti dio velike infrastrukturne transformacije srpske metropole za ekipe Elnosa Srbija znači zadatak s predznakom posebne važnosti.

Novi Savski trg je dio arhitektonskog i infrastrukturnog koncepta kreiranja novog izgleda jezgra prestonice Srbije. Elnos Grupa je u okviru ovog projekta angažovana na izvođenju radova na rekonstrukciji tramvajske kontaktne mreže.

Preciznije govoreći, naše ekipe na terenu izvode kompletne radove izgradnje nove kontaktne mreže na obodima novog Savskog trga i radove na njenoj konekciji sa starom kontaktnom mrežom u: Karađorđevoj, Nemanjinoj i Savskoj ulici.

Zvaničnim puštanjem saobraćaja na potezu Nemanjina-Karađorđeva naš tim angažovan na ovom projektu je okončao prvi dio radova. Nastavak preostalog angažmana, na potezima Nemanjina-Savska i Karađordjeva-Savska, trenutno diktira dinamika izvođenja radova na izmještanju stare crpne stanice na lokaciji nekadašnje okretnice autobusa i tramvaja.

Realizacija ovog projekta za naše timove znači izvođenje niza radova u okviru građevinske i elektromontažne etape. Građevinska faza radova podrazumijeva posao izrade temelja i montaže 31 stuba za kontaktnu mrežu.

Elektromontažna etapa radova obuhvata montažu: više od 200 elemenata kontaktne mreže, uređaja automatskog zatezanja, kompletne opreme za napajanje i sekcionisanje kontaktne mreže, sistema za upravljanje i grijanje tri električne i tri mehaničke tramvajske skretnice, 53 sklopa konzola za nošenje tramvajske kontaktne mreže, te montažu ormara za napajanje mazalica za podmazivanje tramvajskih šina.

Važnost realizacije projekta nije odgodila njegovu realizaciju ni u periodu vanrednog stanja uvedenog uslijed korona virusa u Srbiji, tako da su naše vrijedne ekipe, poštujući niz sveobuhvatnih mjera bezbjednosti, radove realizovale i u tom izazovnom periodu.

Investitor projekta je “Beograd na vodi”, a Elnos Srbija je angažovan kao podizvođač kompanije “Colas Rail”.