Trafostanica Loznica 5 – novi „ključ u ruke“

Elnos BL Beograd uspješno je realizovao još jedan projekta iz EPS-ovog ciklusa modernizacije elektrodistributivne mreže Srbije. Kao nosilac izgradnje 35/10 kV trafostanice Loznica 5, a po sistemu „ključ u ruke“, naši timovi su izgradili trafostanicu koja će biti novi vjetar u leđa privredi istoimenog grada.

Projekat izgradnje trafostanice Loznica 5 implementirali smo po sistemu „ključ u ruke“. Naša kompanija izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju, realizovala isporuku opreme te izvršila građevinske i elektromontažne radove.

Na poslovima izgradnje ove trafostanice bile su angažovane ekipe iz više naših divizija. One su realizovale montažu 10 kV postrojenja, koje se sastoji od 16 ćelija, i montažu 35 kV postrojenja od šest ćelija. Ovi radovi podrazumijevali su montažu i povezivanje SN ćelija i njihovih zaštitnih mikroprocesorskih uređaja.

Izvršena je i ugradnja ormara sopstvene potrošnje, lokalne signalizacije i daljinskog upravljanja, a s ponosom možemo istaći da je jedan dio ormara ugrađenih u ovaj elektroenergetski objekat proizveden u Elnosovim EMR radionicama u Beogradu.

Naši timovi su takođe montirali i povezali dva energetska transformatora, svaki snage po 8 MVA. Pored toga, realizovali su i ugradnju unutrašnjeg i spoljašnjeg radnog LED osvjetljenja, evakuacionog osvjetljenja, grijanja, kao i uzemljivačke veze.

„Zahvaljujući veoma visokom stepenu koordinacije svih kompanija koje su dio projekta, uključujući investitora, podizvođača i dobavljače, realizacija posla za vrijeme vanrednog stanja i vanredne situacije tokom prošle godine u Srbiji nijednom nije obustavljena. Raditi na projektu u jeku pandemije i za vrijeme vanrednog stanja, sasvim sigurno je iskustvo koje ćemo svi mi koji smo bili dio ovog projekta dugo pamtiti“, rekao je Stefan Golubović, projekt menadžer Elnosa BL Beograd.

Trafostanica Loznica 5 je bez posade, daljinski upravljiva, a njen rad se nadzire iz dispečerskog centra Elektrodistribucije Loznica.