U korak sa globalnim trendovima – počeli smo koristiti BIM tehnologiju

Elnos Grupa u okviru izvođačkog projekta izgradnje MHE Jablanica, snage 1 MW, u Donjem Vardištu kod Višegrada prvi put primjenjuje BIM (Building Information Modeling), tehnologiju za digitalnu prezentaciju projekta. Ovo je velika vijest za naš građevinski sektor, jer početak upotrebe ove tehnologije otvara nove mogućnosti za uštedu izvora energije i podiže kvalitet rada na znatno viši tehnički nivo.

Inženjeri Elnosa Banjaluka BIM tehnologiju primjenjuju u procesu izgradnje mašinske zgrade MHE Jablanica. S obzirom na kompleksnost geometrije objekta mašinske zgrade, a uslijed različitih zahtjeva hidromašinske opreme, ideja da se počne sa upotrebom BIM-a se nametnula sama po sebi.

“Najveća prednost primjene BIM tehnologije je u tome da imamo mogućnost da prije same izgradnje objekta vidimo sve kolizije u različitim fazama projekta i na vrijeme donesemo bolje odluke. Zahvaljujući BIM-u lakše upravljamo troškovima, vremenom, primijenjenim materijalima i sl. BIM daje sve navedene informacije na jednom mjestu”, precizirala je Ana Ković, rukovodilac sektora za građevinu Elnosa Banjaluka.

BIM – Building Information Modeling je proces izrade projekata iz područja građevinarstva kroz izradu virtuelnog trodimenzionalnog modela građevine. Za ovako sofisticiran prikaz neophodna je besprijekorna saradnja svih učesnika u procesu projektovanja i gradnje što je sasvim odlika naših timova.

„Ideja mi je bila da počnemo sa primjenom digitalne tehničke dokumentacije kroz izvođenje. Ekipe na gradilištu su upoznate sa detaljima korištenja digitalne dokumentacije. S obzirom da radovi na izgradnji mašinske zgrade počinju uskoro, bilo je važno da svi učesnici u projektovanju, izvođenju i korištenju mašinske zgrade pogledaju projekat kako bismo neusaglašenosti na terenu sveli na minimum“, objasnila je Kovićeva.

BIM tehnologija je odlično strateško sredstvo za uštedu troškova, stvaranje uslova veće produktivnosti i operativnosti, poboljšavanje kvaliteta infrastrukture, a kao dio metode održivog građenja ima i pozitivan efekat na životnu sredinu.

Posljednjih godina BIM tehnologija je postala globalni trend u građevinarstvu jer, između ostalog, omogućava bolju saradnju i razmjenu iskustava širom svijeta te je pitanje dana kada će postati obavezan dio poslovanja.

Kovićeva ističe da su mnoge evropske zemlje odavno uvele BIM kao obavezan standard u građevinarstvu i da njegovom upotrebom moderno građevinarstvo prolazi kroz istinsku digitalnu revoluciju.

“BIM će definitivno prije ili kasnije postati standard rada, kao što je postao i CAD u jednom trenutku.  Trendovi poput BIM tehnologije, procesa digitalizacije, automatizacije i robotizacije građevinarstva, zatim održive gradnje, energetske efikasnosti, novi i recikliranih materijala, sigurno su dio poslovne budućnosti kojoj i mi kao kompanija težimo”, precizirala Kovićeva.