U službi izgradnje auto-puta Štip-Kočani

Izgradnja nove strateški važne dionice auto-puta A3, od Štipa do Kočana, u Makedoniji je pred elektroenergetsku infrastrukturu ove zemlje stavila nove zahtjeve. Ova važna saobraćajnica će se na dva mjesta ukrštati sa postojećim 110 kV dalekovodom što je nametnulo potrebu njegovog izmještanja. Naša makedonska članica je važan dio ovog projekta.

Naše makedonske ekipe na dvije lokacije ukrštanja 110 kV dalekovoda i budućeg auto-puta izvode radove demontaže dva postojeća dalekovodna stuba i montaže šest novih zateznih dalekovodnih stubova.

Pored ovoga, naši timovi će u okviru povjerenog nam dijela posla gotovo u potpunosti samostalno realizovati  i kompletnu  građevinsku fazu radova.

Realizacija ovog projekta između ostalog podrazumijeva i ispunjavanje specifičnih propisa iz oblasti vazduhoplovnih regulativa za dalekovode koji se ukrštaju sa auto-putevima.

Novi dalekovodni stubovi će biti viši, a naše ekipe će u skladu sa pomenutom regulativom ofarbati nove stubove, postaviti između njih signalne kugle za obilježavanje, te instalirati signalne svjetiljke što će značiti potpuno ispunjavanje svih zahtjeva agencije za vazduhoplovstvo.

Uprkos pritisku rokova, koji ne smiju da ugroze nastavak realizacije izgradnje nove dionice auto-puta i nepovoljnim vremenskim uslovima koje karakteriše smjenjivanje snijega, kiše i vjetra, naši radovi na terenu napreduju dobrom dinamikom.

Jedna od otežavajućih okolnosti za naš tim na terenu je ovaj put porozno zemljište. Naime, ova regija je poznata po uzgoju riže, zemljište je rastresito i jako vlažno, tako da se lokacijama radova teško pristupa.

Izgradnja nove dionice auto-puta A3 je od velikog značaja za istočni dio zemlje, jer će ona ostvariti bolju i efikasniju tranzitnu infrastrukturu i komunikaciju zemlje sa Srbijom. Projekat se finasira sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Investitor projekta je Javno preduzeće za državne puteve Makedonije. Projekat izmještanja dalekovodne trase bi prema ranije usvojenom planu trebao biti realizovan do sredine ove godine.