Veliko finale revitalizacije sedam MHE Zapadne Srbije

Elnos Grupa, kao vodeći član konzorcijuma formiranog sa kompanijom Voith, ulazi u veliko finale projekta revitalizacije sedam starih malih hidroelektrana Zapadne Srbije, koji je započet prije šest godina.

Važnost ovog poduhvata je ogromna, posebno ako se ima na umu da će njegova finalizacija Elektroprivredi Srbije donijeti veoma značajno povećanje broja dragocjenih kWh dobijenih iz obnovljivih izvora energije, povećati kapacitet starih elektrana i podići stepen pouzdanosti rada njihovih pogona.

Ekipe angažovane na ovom višegodišnjem i izazovnom projektu su u najširem kontekstu bile zadužene za realizaciju poslova: proizvodnje, ispitivanja, isporuke, ugradnje elektromašinske opreme i puštanja malih hidroelektrana u rad.

Timovi Elnos Grupe su angažovani na revitalizaciji MHE Raška u Novom Pazaru, posljednjoj MHE koja je dio ovog poduhvata.

Trenutno se izvode radovi montaže dva generatora čiji konačan završetak očekujemo tokom naredne dvije sedmice. Prije toga, ekipe su uspješno završile instalaciju obje turbine sa pripadajućim agregatima hidraulike, pomoćnim ormarima turbinskog upravljanja, kao i instalaciju kompletnog rashladnog sistema oba agregata. Takođe su završeni radovi na montaži i povezivanju ormara sistema upravljanja, ormara turbinskog upravljanja, kao i ormara generatorskih električnih zaštita koji se nalaze u prostoriji „lokalne komande“.

„Važno je istaći i da smo završili poslove pozicioniranja i povezivanja oba transformatora te povezivanje 35 kV postrojenja. Naši radnici su okončali i povezivanje transformatora sopstvene potrošnje sa ormarom AC razvoda, kao i pozicioniranje i povezivanje ormara DC razvoda. Realizovali smo konfiguraciju generatorskih i dalekovodnih zaštita, a preostalo je još da se oni na terenu učitaju na zaštitne releje i da se izvrše ispitivanja. Trenutno je na terenu ekipa Instituta ’Mihajlo Pupin’ koja vrši instalaciju SCADA sistema i radi  na provjeri kompletnog ožičenja zajedno sa našim inženjerima“, rekao je Nenad Mićić, vodeći inženjer na ovom projektu.

Modernizacija elektroenergetskih objekata, koji su stari i po 100 godina, je delikatan i izazovan posao i podrazumijeva radove visokog nivoa komplikovanosti. U elektroenergetske objekte, među kojima neki od njih spadaju u kategoriju izuzetno rijetkih primjeraka tehnike na svijetu, ugrađuje se najsavremenija sofisticirana oprema, što je sve vrijeme trajanja projekta bio veliki izazov.

Poslovi modernizacije su gotovo u potpunosti realizovani na ostalih šest malih hidroelektrana. U pitanju su MHE: Seljašnica kod Prijepolja, Kratovska reka kod Priboja, Radaljska banja kod Malog Zvornika, Moravica u Ivanjici, te užičke Turica i Pod Gradom.

Našim timovima je preostalo da na MHE Moravica i MHE Pod Gradom realizuju završne testove, nakon čega ove dvije MHE predajemo investitoru.

Kompletna postrojenja malih hidroelektrana će po završetku postupka modernizacije biti automatizovana, daljinski upravljiva i moći će da rade bez posade.