Gradimo ključno energetsko čvorište u Švedskoj

Novosti | 24 Decembra, 2021

Uprkos zimskim uslovima, naše ekipe su nastavile uspješnu realizaciju projekta izgradnje nove 130 kV trafostanice Bergasjön u južnom dijelu Švedske.

Naime, ova trafostanica će biti ključno i jedino čvorište za priključenje novog vjetroparka Grönhult (70 MW) na elektroenergetsku mrežu ove zemlje.

Nova trafostanica se sastoji od dva 130 kV dalekovodna i dva transformatorska polja. U okviru projekta našim ekipama je povjereno izvođenje poslova kompletne montaže i povezivanja opreme.

Preciznije govoreći, naše ekipe izvode radove montaže kompletne čelične konstrukcije, prekidača, uzemljivača, sabirnica, primarnih veza, te realizuju polaganje i povezivanje kablova u čitavoj trafostanici.

Pored ovoga, one će realizovati i montažu ormara zaštite i upravljanja, povezivanje kablova, montažu i povezivanje SN ćelija u čitavoj trafostanici kako na 130 kV, tako i na 30 kV naponskom nivou.

Naše ekipe strpljivo i efikasno realizuju zadatke uprkos okolnostima koje komplikuje kovid, kao i pomenuti veoma oštri zimski uslovi

Ovo je još jedan od poduhvata u okviru kojeg smo nastavili potvrđivati ekspertizu u realizaciji važnih projekata širom Švedske.

Projekat realizujemo  u partnerstvu sa kompanijom Omexom Sverige, a rok za izvođenje radova maj naredne godine.