Gradimo novi dalekovod u Njemačkoj

Novosti | 12 Maja, 2022

Ekipe Elnosa uspješno izvode radove na izgradnji novog dvosistemskog dalekovoda 380 kV Wahle-Mecklar 2 u Njemačkoj.

Vješti timovi naše kompanije trenutno izvode elektromontažne radove na šest kilometara dugoj dionici dalekovoda Wahle-Mecklar na kojoj će u nastavku projekta instalirati i OPGW.

U okviru ovog projekta naše ekipe zadužene su za sve elektromontažne radove na dvosistemskom 380 kV dalekovodu. Zanimljivo je da se 380 kV dalekovodi grade sa četiri provodnika po fazi, dok se na ostalim tržištima na kojima aktivno radimo maksimalno koriste tri provodnika po fazi.

Poseban izazov tokom rada na ovom projektu predstavljaju radovi na ukrštanju sa privremenim 110 kV dalekovodom, kojeg su ranije takođe gradili naši timovi. Naime, ovaj 110 kV dalekovod je za vrijeme realizacije poslova pod naponom, što zahtijeva maksimalne mjere opreza prilikom izvođenja posla.

Novi 380 kV dalekovod Wahle-Mecklar će u konačnici povezati trafostanicu u Wahle kod Braunschweig-a sa trafostanicom Mecklar kod Ludwigsau na naponskom nivou 380 kV. Realizacija ovog projekta će u budućnosti doprinijeti sigurnosti snabdijevanja i stabilnosti mreže u Njemačkoj.

Izgradnja ovog dalekovoda je važan korak ka proširenju strukture same mreže u pogledu povećanja njenog kapaciteta i povećanja količine obnovljive energije u samoj mreži.

Prema dogovorenoj dinamici, rok za završetak projekta je početak oktobra ove godine. Investitor projekta je njemačka kompanija “Tennet”, dok je glavni izvođač kompanija “Cteam-Group”.