Dinamično na projektu TS Rudnik u TE Stanarima

Novosti | 20 Avgusta, 2021

Ekipe Elnosa BL ovog ljeta ubrzanim tempom rade na izgradnji savremene 6/35 kV trafostanice Rudnik po sistemu „ključ u ruke“, a za potrebe rudnika Raškovac koji je jedna od primarnih žila kucavica “EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari”.

Naši timovi na terenu su ove sedmice zakoračili u finiš realizacije etape izvođenja elektromontažnih radova nakon što su okončali kompleksan posao montaže i povezivanja dva energetska transformatora (svaki snage po 8 MVA) i srednjenaponskih 35 kV i 6 kV postrojenja.

Završili su i poslove ugradnje ormara AC i DC razvoda i komunikacionog RACK ormara, čiji je dio proizveden u Elnosovim EMR radionicama, te uradili opštu instalaciju prema zahtjevima Termoelektrane Stanari. Naše ekipe su izvršile i parametrisanje, podešavanje i ispitivanje relejne zaštite, kao i ispitivanje kompletne isporučene opreme.

Važno je istaći da su u okviru ovog projekta naši timovi položili oko 17 kilometara SN i NN i optičkih kablova, te realizovali vezu novoprojektovane trafostanice na postojeći SCADA sistem. U narednom periodu njihovi radovi će obuhvatati detaljno ispitivanje elektro opreme, ispitivanje relejne zaštite i pripremu za puštanje trafostanice u rad.

Podsjetimo, poslovi povjereni Elnosu BL u okviru ovog projekta obuhvataju etape: izrade glavnog projekta, nabavke opreme, izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova, te etape ispitivanja i puštanja trafostanice pod napon.

Izgradnjom ove trafostanice rudnik Raškovac će dobiti sve preduslove za stvaranje zaokruženog sistema proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe sa TE Stanari, što u perspektivi treba da dovede do prekidanja njegovog napajanja sa elektroenergetske mreže Republike Srpske.