Elnos na najvećem infrastrukturnom zadatku Crne Gore

Novosti | 15 Maja, 2020

Zahtjevan spoj rada u nepristupačnim geografskim uslovima Crne Gore, zajedno sa vladajućom pandemijom COVID 19, ovog proljeća nije zaustavio ekipe Elnosa na radovima izgradnje novog sistema dalekovoda koji će biti u službi energetskog napajanja dionice Smokovac-Mateševo, na novom auto-putu Bar-Boljare.

Sistem dalekovoda na kojem radimo se sastoji od sljedećih dalekovodnih trasa: 2×110 kV dalekovoda Podgorica 1-Mrke i Podgorica 1-Tuzi, 110 kV dalekovod Podgorica 1-Mrke, 110 kV dalekovod Podgorica 1-Tuzi i 110 kV dalekovod Mrke-Trebješica „Izlaz“.

U okviru ovog projekta naše ekipe su zadužene za: nabavku materijala, montažu i podizanje dalekovodnih stubova, elektromontažne i građevinske radove.

Trenutno, aktivno na terenu izvodimo radove izgradnje temelja, montaže i podizanje dalekovodnih stubova.

Rad u planinskim uslovima Crne Gore zbog nepristupačnosti terena i klimatskih uslova sa sobom uvijek donosi niz izazova. Ovaj put su naše timovi na terenu s ciljem uspješne realizacije svakodnevnih zadatka izgradili mrežu novih i adaptirale dosta postojećih pristupnih puteva.

Naše ekipe moraju da iskažu svoju efikasnu i praktičnu stranu na dijelovima projekta gdje se dalekovodi ukrštaju sa rijekom Moračom, te na ukrštanjima sa magistralnim putem Podgorica -Kolašin i željezničkom prugom Beograd-Bar.

Ovo je projekat u okviru kojeg ćemo izvršiti i manju adaptaciju DV 400 kV Podgorica 2- Ribarevine.

Realizacija projekta izgradnje novog sistema dalekovoda 2×110 kV Podgorica 1-Mrke je jedan u nizu segmenta najvećeg strateškog infrastrukturnog poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore –   izgradnje auto-puta Bar-Boljare.

Investitor projekta je kompanija „Monteput“ iz Podgorice, a rok za završetak radova je kraj septembra ove godine.