Gradimo novu energetsku žilu Srbije

Novosti | 20 Novembra, 2020

Ova jesen je timovima Elnos Srbije donijela intenzivan nastavak građevinskih radova u okviru jednog od najvećih energetskih projekata u Srbiji – izvođenju radova na izgradnji 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2-TS Kraljevo 3.

Ovaj projekat je dio realizacije prve faze Transbalkanskog elektroenergetskog koridora kroz ovu zemlju. Njegovim izvođenjem će prenosna mreža 220 kV naponskog nivoa, koja je u zapadnom dijelu Srbije pri kraju svog životnog vijeka, biti zamijenjena sistemom 400 kV napona.

Sveobuhvatni poslovi koji su nam povjereni su uposlili ekipe građevinskog i dalekovodnog sektora Elnosa na dalekovodnoj dionici dugoj 16 kilometara.

Ekipe Elnos Srbije trenutno izvode radove na iskopu temelja za dalekovodne stubove, a nakon ove etape radova realizovaće poslove podizanja dalekovodnih konstrukcija, te izvođenje elektromotažnih radova.

Ovo je projekat u okviru kojeg su nam povjereni i poslovi instalacije: faznih provodnika, zaštitnog užeta, staklenih izolatora, ovjesne opreme i OPGW-a.

Dodatno, u našem dijelu Ugovora je i nabavka faznog provodnika i zaštitnog užeta za cijelu trasu, čija ukupna dužina iznosi 59,3 kilometra i na kojoj će biti montirana 174 dalekovodna stuba.

Posebno smo ponosni na to što u okviru ovog projekta izvodimo i poslove kontrole mjera zaštite životne sredine i mjera bezbjednosti i zdravlja na radu na cijeloj dalekovodnoj trasi.

Realizacija projekta izgradnje 400 kV dalekovoda TS Kragujevac 2-TS Kraljevo 3 će donijeti novo sigurno i stabilno snabdijevanje električnom energijom korisnicima na teritoriji Srbije i istovremeno spojiti tržišta istočne i zapadne Evrope.

Investitor projekta je „Elektromreža Srbije“, a radovi na ovom poduhvatu bi trebali da budu okončani početkom 2022. godine.