Na pragu nove misije na Islandu

Novosti | 8 Novembra, 2019

Timovi Elnos Grupe su uspješno okončali inicijalnu etapu radova na do sada, za našu kompaniju, najvećem projektu iz oblasti montaže dalekovoda na Islandu.

Izgradnja 121 kilometra novog 220 kV dalekovoda Kröflulína 3, koji će povezivati geotermalnu elektranu Krafla i hidroelektranu Fljótsdalur, je projekat visokog značaja zbog podizanja nivoa stabilnosti elektroenergetske mreže na sjeveru i istoku Islanda.

Našim ekipama je u okviru izgradnje ovog dalekovoda povjeren sveobuhvatan posao montaže i podizanja 328 dalekovodnih stubova čija će visina sezati i do 31 metra.

Tokom proteklog ljeta i početkom jeseni, naši timovi su izvršili zahtjevnu fazu pripremnih projektnih radova, nakon čega je uspješno realizovana i etapa podizanja stubova na srednjem dijelu trase.

Ovaj projekat nosi visok stepen zahtjevnosti, jer trasa prelazi preko surovih planinskih predjela i rijeka na kojima vladaju nemilosrdni vremenski uslovi.

Poseban izazov za naše ljude, u okviru ovog značajnog poduhvata, će predstavljati dio radova koji se odnosi na montažu masivnih cjevastih stubova specijalne namjene na nepristupačnom i okrutnom terenu ove zemlje.

Investitor projekta je “Landsnet”, a njegova realizacija je najbolja potvrda nastavka naše dobre saradnje i aktivnog i ozbiljnog učešća Elnos Grupe na tržištu Islanda.