Projekti proširenja mreže: Dva dalekovoda u Njemačkoj

Novosti | 29 Oktobra, 2021

Radimo na dva dalekovoda u okviru planiranog visokonaponskog dalekovoda Wahle-Mecklar koji treba da povežu trafostanicu u Wahle kod Braunschweig-a sa trafostanicom Mecklar kod Ludwigsau na naponskom nivou 380 kilovolti (kV).

Ovaj projekat je važan korak ka proširenju strukture same mreže u pogledu povećanja njenog kapaciteta i povećanja količine obnovljive energije u samoj mreži.

Naša uloga u ovom projektu je izvođenje elektromontažnih radova na jednosistemskom 380 kV dalekovodu i jednosistemskom 110 kV dalekovodu Wahle-Mecklar. Zanimljivo je da se 380 kV dalekovodi grade sa četiri provodnika po fazi, dok se na ostalim tržištima na kojima aktivno radimo maksimalno koriste tri provodnika po fazi. Ovo nije naš prvi projekat ove vrste u Njemačkoj, tako da je naš tim uspješno riješio i ovaj izazov.

Wahle-Mecklar dalekovod visokog napona će doprinijeti sigurnosti snabdijevanja i stabilnosti mreže u Njemačkoj.

Prema dogovorenoj dinamici, rok za završetak našeg dijela projekta je kraj decembra ove godine. Investitor projekta je njemačka kompanija “Tennet”, dok je glavni izvođač kompanija “Cteam-Group”.