Prvi projekat u Holandiji

Novosti | 28 Februara, 2020

Timovi naše slovenačke članice ENS su počeli izvođenje prvog projekta u Holandiji.

Ekipe na terenu izvode elektromontažne radove na novom fabričkom objektu kompanije “Calcit” koja nastaje u blizini grada Antveperna, a prema usvojenoj dinamici radovi će biti okončani do aprila ove godine.

Zadatak tima ENS-a  je da u okviru ovog projekta izvede poslove energetskog napajanja ove fabrike koji uključuju: polaganje SN kablova, instalaciju transformatora, SN ćelija i NN ormara, ugradnju svih ormara u sektoru proizvodnje nove fabrike, te sve radove povezivanja i mjerenja i uzemljenja objekta.

Posebno je interesanto što su ormari koje timovi “Elektro novih sistema” ugrađuju u okviru ovog projekta proizvedeni u elektromontažnoj radionici Elnosa BL Banjaluka.

Za našu slovenačku članicu ovaj projekat predstavlja potvrdu povjerenja naručioca,“Calicita” Slovenija, za kojeg su ranije realizovali više projekata u njihovoj fabrici u Gospiću.