TS Hageskruv- dobra dinamika radova na jugu Švedske

Novosti | 19 Avgusta, 2022

Naši timovi odličnom dinamikom realizuju radove na izgradnji 400 kV trafostanice Hageskruv u oblasti Småland u južnom dijelu Švedske. U okviru ovog projekta povjereni su nam kompletni elektromontažni radovi na izgradnji trafostanice 400 kV naponskog nivoa.

Trafostanica Hageskruv će imati važnu ulogu u povezivanju više novih vjetroparkova na elektroenergetsku mrežu ove zemlje.

Elnosov tim vrši elektromontažne radove na 400 kV rasklopnom postrojenju koje ima dva dalekovodna polja i jedno trafo polje sa dvostrukim sistemom sabirnica.

Naš tim realizuje montažu čelične konstrukcije i VN aparata, zatim izgradnju primarnih veza i izradu uzemjenja 400 kV postrojenja.

Zaduženi smo i za montažu ormara zaštite i upravljanja, zatim montažu kompletnog AC i DC podrazvoda, kao i sekundarno povezivanje. Pored toga, naš tim radi kompletne elektro instalacije opšte potrošnje unutar kontrolne zgrade.

Investitor projekta je kompanija Svenska Kraftnät, a glavni ugovarač radova je kompanija Omexom Sverige. Projekat će biti okončan u decembru ove godine.