Veliki remont TE Ugljevik – novi izazovi na poznatom terenu

Novosti | 14 Maja, 2021

Elnos Grupa je ovog proljeća dio poduhvata kapitalnog remonta TE Ugljevik. Iako je gigant Elektroprivrede RS teren koji je našim timovima dobro poznat od ranije, ovaj put smo se obreli u sred nove i dinamične misije.

Timovima Elnosa je dodijeljeno izvođenje poslova zamjene 6 kV i 0.4 kV postrojenja za dopremu uglja, otpremu šljake i pepela u centralnom Objektu 64. O samom značaju projekta možda dovoljno govori činjenica da zamjena ovih postrojenja nije realizovana još od puštanja termoelektrane Ugljevik u rad prije 36 godina.

Radovi koje izvodimo su složeni u tehničkom i logističkom smislu, a ubrzanu dinamiku njihove realizacije diktira kratak vremenski period definisan za izvođenje projekta. Na terenu trenutno vrvi od aktivnosti, a u različitim etapama izvođenja ovog projekta angažovali smo 40 montera i pet inženjera.

Kompleksni projekat zamjene 6 kV i 0.4 kV postrojenja u Objektu 64 se odvija u više etapa.

Prva faza obuhvata projektovanje i zamjenu 6 kV postrojenja sa ukupno 34 ćelije, dok druga podrazumijeva projektovanje i zamjenu 0.4 kV kasetnih postrojenja MCC (Motor Control Centre) koja napajaju ključne cjeline neophodne za funkcionisanje elektrane – postrojenja za napajanje sistema dopreme uglja, otpreme šljake i pepela, kao i druge objekte od velike važnosti za čitav sistem.

Stručne ekipe Elnosa zadužene su i za projektovanje i zamjenu ormara zaštite i upravljanja u pomenutim pogonima za dopremu uglja, otpremu šljake i pepela. Ova zamjena podrazumijeva da se postojeći centralizovani sistem upravljanja mijenja sa savremenim decentralizovanim sistemom proizvedenim u Institutu „Mihajlo Pupin“ u Beogradu.

Važno je istaći i to da će naše ekipe u okviru projekta zamjene 6 kV i 0.4 kV postrojenja u Objektu 64 položiti više od 70 kilometara komandno-signalnih kablova neophodnih za funkcionisanje kompletnog sistema.

Naši timovi takođe rade i projektovanje i zamjenu drugih manjih komponenti kao što su: prekidači poteznog užeta i bočnog skretanja na transportnim trakama, prilagođavanje i uvezivanje drugih 0.4 kV postrojenja termoelektrane u novi sistem upravljanja, kao i projektovanje i zamjenu ormara AC i DC podrazvoda.