Na najvećem infrastrukturnom zadatku Slovenije

Novosti | 10 Juna, 2022

Odgovoriti na izazove velikih infrastrukturnih projekata uvijek je bio posebno kompleksan poduhvat, a upravo na jednom ovako složenom zadatku svakodnevne pobjede odnose timovi naše slovenačke članice.

Izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Divača-Kopar strateški kotira kao jedan od najvažnijih i najzahtjevnijih infrastrukturnih poduhvata u Sloveniji.

Putanja ovog 27 kilometara dugačakog kolosijeka se na više mjesta ukršta sa 110 kV dalekovodom.

Zadatak ekipa ENS-a se odnosi upravo na izmještanje 110 kV dalekovoda na ukrštanjima sa novim kolosijekom pruge Divača-Kopar.

Preciznije govoreći, ekipe  ENS-a na četiri ukrštanja kolosijeka sa 110 kV dalekovodom te na budućem uključenju elektrovučne podstanice Črni Kal,  realizuju demontažu starih i montažu 11 novih dalekovodnih stubova. Pored toga, ekipe na terenu realizuju instalaciju: ovjesne opreme,  provodnika i sistema za sigurno uspinjanje.

Projekat se najvećim dijelom odvija u zaštićenim područjima prirode i za vrijeme njegove realizacije ekipe ENS-a ispunjavaju strikne radne uslove zaštite životne sredine.

Radovi na terenu napreduju odličnom dinamikom i projekat bi trebao biti okončan do kraja ovog mjeseca.

Investitor projekta je slovenačka državna kompanija 2TDK.

Druga dionica pruge Divača-Kopar

Postojeća pruga između Divače i Kopra starija je od 50 godina. Saobraćaj na njoj se odvija presporo i sa sve većim zakašnjenjima. Ubrzan razvoj luke Kopar i zahtjevi modernog vremena su nametnuli zadatak izgradnje nove dionice ove rute kojom će vozovi moći da voze brzinom od 160 kilometara na sat.

Cijela dionica drugog kolosijeka pruge Divača-Kopar duga je 27 kilometara, a zbog složene konfiguracije terena, strogih ekoloških ograničenja i visinske razlike između Kopra i Divače, oko 75 posto pruge prolazi tunelima.