Izgradnja trafostanice Laktaši 2

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Laktaši
  • Godina: 2015/2016.
  • Investitor: Elektroprenos BiH
  • Status: Završeni radovi
  • Tip: "Ključ u ruke"

Značaj projekta:

Razvoj industrijske zone u Aleksandrovcu, aerodroma Mahovljani, kao i izgradnja auto­puta Banjaluka-Gradiška, doveli su do potrebe za izgradnjom nove trafostanice na području opštine Laktaši.  Izgradnjom nove trafostanice 110/20 kV Laktaši 2 obezbijeđeno je bolje napajanje električnom energijom cijele industrijske zone ove lokalne zajednice.

Radovi Elnos Grupe:

Elnos Grupa je dio konzorcijuma Elektroenergetika, koji je za investitora Elektroprenos BiH izgradio novu trafostanicu 110/20 kV Laktaši 2.

U izgradnji nove trafostanice u Laktašima Elnos Grupi su povjereni poslovi: montaže primarne opreme 110 kV i isporuke i montaže energetskog transfor­matora snage 20 MVA. Pored toga, obavili smo i dio poslova koji se odnose na kabliranje kompletnog postro­jenja 110 kV, kao i povezivanja kablova sa VN opremom i sa ormarima zaštite i upravljanja. Riječ je o najsavremenijim ormarima zaštite i upravljanja za polja 110 kV koji su izrađeni u našoj elektromehaničkoj radionici.