Rekonstrukcija sedam MHE

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: regija Zapadne Srbije
  • Godina: 2016/2017.
  • Investitor: Elektroprivreda Srbije

Značaj projekta:

Rekonstrukcija sedam mini-hidroelektrana na teritoriji Zapadne Srbije ima za cilj da poveća njihov proizvodni kapacitet i pouzdanost u radu. Rekonstrukcijom MHE na teritoriji Zapadne Srbije uvećaće se proizvodni kapaciteti elektrana, steći njihova pouzdanost u radu, smanjiti troškovi održavanja, popraviti elektroenergetska situacija i broj kWh dobijenih iz obnovljivih izvora energije.

 Radovi Elnos Grupe:

Konzorcijum Elnos Grupe i kompanije Kössler GmbH & Co KG je obavio poslove proizvodnje, ispitivanja, isporuke, ugradnje i puštanja u rad elektromašinske opreme u ovih sedam starih mini-hidroelektrana među kojima su neke od njih počele sa radom početkom prošlog vijeka.

Obavljamo automotaizaciju kompletnih postrojenja mini-hidroelektrana, a sa završetkom poduhvata biće omogućeno da se nadzor i kontrola postrojenja u svim mini-hidroelektranama obuhvaćenim projektom obavljaju sa jednog mjesta, odnosno iz dispečerskog centra.