Trafostanica 110/35/10 kV Ilićevo

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Ilićevo, Kragujevac, Serbia
  • Godina: 2012.
  • Investitor: PD Centar, Kragujevac
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Projektom modernizacije trafostanice Ilićevo obezbjeđuju se sve veće po­trebe krajnjih korisnika, sigurno snabdijevanje električnom energi­jom šireg centra grada i industrij­ske zone. Osim toga, rekonstrukci­ja i proširenje trafostanice Ilićevo ujedno predstavlja i modernizaci­ju i usavršavanje postrojenja.

Radovi Elnos Grupe

Rekonstrukcijom i dogradnjom trafostanice 110/35/10 kV Ilićevo obuhvaćeni su elektromontažni i gra­đevinski radovi na 110 kV razvodnom postrojenju, 35 kV postrojenju, de­montaži i montaži novog energetskog transformatora, a dogradnja se odnosi na novo 10 kV postrojenje.

Rekonstrukcija i proširenje TS Ilićevo odvijala se u dvije faze, od kojih je prva obuhvatala rekonstrukciju jedne polovine 110 kV po­strojenja – jedno dalekovodno i transformatorsko polje, kao i kompletno 35 kV postrojenje koje čini 16 novih ćelija. Osim ovih radova, u prvoj fazi je obavljena demontaža starog i montaža no­vog energetskog transformatora snage 31,5 MVA.

Druga faza projekta počela je odmah po završetku prve, u avgustu 2012. Njom je obuhvaćena rekonstrukcija druge polo­vine 110 kV postrojenja – jednog dale­kovodnog i tranformatorskog polja, kao i kompletno 10 kV postrojenje koje čini 14 novih ćelija.